Siapa yang boleh menyahkawal cui?

Arkivis Amerika Syarikat boleh menyahkawal CUI dalam rekod yang dipindahkan ke NARA. Nyahkawal CUI menyokong akauntabiliti – Jangan nyahkawal CUI untuk menyembunyikan pendedahan yang tidak dibenarkan.

Siapa yang bertanggungjawab untuk menggunakan tanda CUI dan Dissem?

Kalau begitu, pemegang yang diberi kuasa bertanggungjawab untuk menggunakan penandaan CUI dan arahan penyebaran dengan sewajarnya. (4) Tidak boleh berada di kawasan umum atau awam.

Siapa yang boleh melihat CUI?

Akses kepada CUI biasanya terhad kepada bukan A.S. orang, melainkan penaja telah bersetuju untuk memberikan akses kepada Bukan A.S. orang di bawah perjanjian tanpa pendedahan (NDA) yang dilaksanakan sepenuhnya.

Siapa yang menentukan status CUI?

Sama ada CUI adalah Asas atau Ditentukan ditentukan oleh Pihak Berkuasa Perlindungan dan/atau Penyebaran yang berkenaan untuk CUI tersebut. Setiap petikan "Pihak Berkuasa Melindungi dan/atau Penyebaran" dipautkan kepada statut, peraturan atau dasar seluruh kerajaan yang membenarkan kawalan maklumat tersebut sebagai CUI.

Apakah yang layak sebagai CUI?

CUI ialah maklumat yang dibuat atau dimiliki kerajaan yang memerlukan kawalan perlindungan atau penyebaran selaras dengan undang-undang, peraturan dan dasar seluruh kerajaan yang berkenaan. ... Ia bukan harta intelek korporat melainkan dicipta untuk atau dimasukkan dalam keperluan yang berkaitan dengan kontrak kerajaan.

Maklumat Tidak Terkelas Terkawal: Nyahkawal CUI

Bagaimanakah saya tahu jika saya mempunyai CUI?

1. Dilindungi: Adakah tapak dilindungi oleh skop CUI? Jika tapak tersebut memegang kontrak persekutuan AS atau merupakan pembekal pada a Kontrak persekutuan AS, maka tapak itu berkemungkinan mempunyai CUI.

Adakah Noforn CUI?

Penandaan Kategori CUI adalah wajib. c. Kawalan Penyebaran Terhad meletakkan had tentang cara CUI boleh dikongsi. Contohnya, Kawalan Penyebaran Terhad "NOFORN" menghalang maklumat daripada dikongsi dengan rakyat dan kerajaan bukan AS.

Apakah enam kategori CUI?

Kategori CUI

  • Ammonium Nitrat.
  • Maklumat Kerentanan Kimia-keganasan.
  • Maklumat Infrastruktur Tenaga Kritikal.
  • Pengurusan Kecemasan.
  • Maklumat Umum Infrastruktur Kritikal.
  • Maklumat Kerentanan Sistem Maklumat.
  • Sekuriti fizikal.
  • Maklumat Infrastruktur Kritikal Dilindungi.

Apakah contoh CUI?

Contoh CUI akan termasuk mana-mana maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti bahan undang-undang atau dokumen kesihatan, lukisan teknikal dan cetak biru, harta intelek, serta banyak jenis data lain. Tujuan peraturan itu adalah untuk memastikan semua organisasi mengendalikan maklumat dengan cara yang seragam.

Adakah CUI menggantikan Fouo?

CUI akan menggantikan label khusus agensi seperti itu sebagai Untuk Kegunaan Rasmi Sahaja (FOUO), Sensitif Tetapi Tidak Terkelas (SBU) dan Sensitif Penguatkuasaan Undang-undang (LES) pada data baharu dan beberapa data dengan label warisan juga akan layak sebagai Maklumat Tidak Terkelas Terkawal.

Apakah perbezaan antara CUI dan Fouo?

Soalan: Apakah perbezaan antara U//FOUO dan CUI? Jawapan: U//FOUO ialah tanda warisan yang digunakan untuk menunjukkan sensitiviti berdasarkan dasar atau amalan agensi. CUI ialah tanda yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran maklumat asas CUI.

Adakah CUI perlu disulitkan?

Jawapan: Ya. CUI mesti disulitkan dalam transit.

Apakah dua jenis CUI?

Jenis-jenis CUI Kawalan Eksport

  • Eksport Terkawal.
  • Penyelidikan Terkawal Eksport.

Adakah Phi CUI?

CUI ialah maklumat tidak terperingkat yang memerlukan perlindungan atau perlindungan tambahan. ... Beberapa contoh biasa CUI ialah maklumat pengenalan peribadi (PII) atau maklumat kesihatan yang dilindungi (PHI).

Apakah CUI asas?

CUI Basic ialah subset CUI yang mana undang-undang, peraturan atau dasar seluruh Kerajaan yang membenarkan tidak menetapkan kawalan pengendalian atau penyebaran khusus. Agensi mengendalikan CUI Basic mengikut set seragam kawalan yang ditetapkan dalam bahagian ini dan Pendaftaran CUI.

Apakah kategori CUI?

Ditubuhkan oleh Perintah Eksekutif 13556, program Maklumat Tidak Terkelas Terkawal (CUI). menyeragamkan cara cawangan Eksekutif mengendalikan maklumat tidak terperingkat yang memerlukan kawalan perlindungan atau penyebaran menurut kepada dan selaras dengan undang-undang, peraturan dan dasar seluruh Kerajaan.

Bagaimana anda mengklasifikasikan Cui?

Maklumat Tidak Terkelas Terkawal (CUI) ialah maklumat yang memerlukan perlindungan atau kawalan penyebaran konsisten dengan undang-undang, peraturan dan dasar seluruh Kerajaan yang berkenaan, tetapi tidak diklasifikasikan di bawah Perintah Eksekutif 13526 “Maklumat Keselamatan Negara Terkelas” atau Akta Tenaga Atom, seperti yang dipinda.

Adakah alamat IP dianggap CUI?

Peranti CUI mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, seperti alamat e-mel, nama, alamat rumah atau tempat kerja atau nombor telefon anda, atau dalam keadaan tertentu maklumat demografi. ... Maklumat ini boleh termasuk: alamat IP anda, jenis penyemak imbas, nama domain, masa akses dan alamat tapak web yang merujuk.

Bagaimanakah CUI ditanda?

Penandaan Kawalan CUI dan Penandaan Kategori dipisahkan oleh dua garis miring ke hadapan (//). Apabila memasukkan berbilang kategori, ia dipisahkan oleh satu garis miring ke hadapan (/). Penandaan Kawalan Penyebaran dipisahkan daripada Penandaan Sepanduk yang lain dengan garis miring dua kali ke hadapan (//).

Adakah Penyata Pengedaran C CUI?

Pernyataan pengedaran akan ditunjukkan dalam penunjuk penetapan CUI dan akan dianotasi sepenuhnya pada halaman pertama atau kulit dokumen. Penyata Pengedaran A: Diluluskan untuk siaran awam. Pengedaran adalah tidak terhad. ... Permintaan lain untuk dokumen ini hendaklah dirujuk kepada [insert controlling DoD office].

Siapa yang menentukan Cui?

Sama ada CUI adalah Asas atau Ditentukan ditentukan oleh Pihak Berkuasa Perlindungan dan/atau Penyebaran yang berkenaan untuk CUI tersebut. Setiap petikan "Pihak Berkuasa Melindungi dan/atau Penyebaran" dipautkan kepada statut, peraturan atau dasar seluruh kerajaan yang membenarkan kawalan maklumat tersebut sebagai CUI.

Apakah matlamat untuk memusnahkan Cui?

Apakah matlamat untuk memusnahkan CUI? ... Ia adalah wajib menyertakan tanda sepanduk di bahagian atas halaman untuk memaklumkan pengguna bahawa CUI hadir.

Apakah tahap kerahsiaan yang diperlukan untuk CUI?

Piawaian asas untuk melindungi CUI ialah tidak kurang daripada kerahsiaan sederhana. – Perlindungan sedemikian adalah lebih besar daripada rendah, keperluan minimum untuk semua sistem di bawah FISMA – Kebanyakan agensi telah mengkonfigurasi sistem mereka kepada Sederhana untuk perlindungan maklumat yang berada di bawah skop Program CUI.

Bolehkah kontraktor mencipta CUI?

Maklumat Tidak Terkelas Terkawal (CUI) merujuk kepada payung maklumat yang dilindungi kerajaan yang tidak dianggap terperingkat. Kerajaan boleh mencipta atau sudah menyimpan maklumat ini; masa lain, kontraktor boleh menjana atau mengendalikan maklumat ini bagi pihak kerajaan.